MERSIN KÜLTÜR MERKEZI

COĞRAFYA

FİZİKİ DURUMMersin ili 36 - 37°  kuzey enlemleri ve 33 - 35°  doğu boylamları arasında bulunmaktadır.
İlin kara sınırı 608 km, deniz sınırı 321 km olup, yüzölçümü 15.853 km² ’dir.
Mersin ilinin % 60 lık kısmını oldukça yüksek, engebeli ve kayalık Batı ve Orta Toros Dağları oluşturmaktadır.
% 10 luk kısım ovalık ve hafif eğimli alanlar ise bu dağların denize doğru uzandığı il merkezi, Tarsus, Silifke gibi alanlarda gelişmiştir.
Bunun dışında kalan % 30 luk kısım düzlük veya hafif eğimli alanlar, kuzeyde dağların arasında veya yüksek kesimlerinde yaylalık olarak görülmektedir. 

Dağlar:
Orta Toros dağları Mersin ilini İç Anadolu Bölgesinden ayırmaktadır. Mersin il sınırları içinde kalan en yüksek kesim Bolkar Dağları’ndaki Medetsiz Tepesi’dir (3524 m.).

Başlıca dağları MedetsizTepe (3524 m),Yıldız Tepe (3134 m), Mor Dağ (2454 m), Büyük Eğri Dağı (2055 m), Avlama Dağı (1889 m), Karaçal Tepesi (2339 m), ÖrnekTepe (2150 m), Toldağ (1336 m),Sazlı Tepe (698 m) dir Mersin’i kuzeydoğudan Gülek Boğazı (1050 m) ile ve kuzeybatıdan Sertavul Geçidi (1610 m) İç Anadolu'ya bağlamaktadır.

Yaylalar:
Türkiye’nin en önemli yaylalarından biri olan Taşeli Yaylası,Anamur-Silifke-Mut ve Erdemli ilçeleri arasında kalır.
Toros Dağları’nın üst kısımlarında oluşan düzlüklerin yüksekliği 700-1500 m. arasında değişmektedir.
Belli başlı yaylalık alanlar;

 • ayvagedigi.jpg..
 • guzelyayla.jpg..
 • findikpinari.jpg..
 • sogucak.jpg..
 • Bekiralani.jpg..
 • gözne.jpg..
 • arslankoy.jpg..
  

Mersin: Aslanköy, Gözne, Fındıkpınarı, Soğucak, Bekiralanı, Mihrican, Ayvagediği ve Güzelyayla 

 

 • namrun.jpg..
 • sebil.jpg..
 • gulek.jpg..
 

Tarsus:
Namrun (Çamlıyayla), Gülek ve Sebil;

 • kfınfık.jpg..
 • toros.jpg..
 • sorgun.jpg..
 • ksorgun.jpg..
 • güzeloluk.jpg..


Erdemli
: Sorgun, Küçük Sorgun, Toros, Küçükfındıklı ve Güzeloluk;

 • kırobası.jpg..
 • uzuncaburc.jpg..
 • gokbelen.jpg..
 • Balandız.jpg..


Silifke:
Balandız, Uzuncaburç, Gökbelen ve Kırobası;

 • kaş.JPG..
 • beşoluk.jpg..
 • abanoz.jpg..


Anamur
: Abanoz, Kaş ve Beşoluk;

Bozyazı: Elmagözü ve Kozağaç;

Gülnar: Bardat, Tersakan ve Bolyaran;

Mut: Kozlar, Çivi, Dağpazarı, Söğütözü ve Sertavul Yaylası’dır.

Ovalar: Mersin ve çevresinde yer alan ovaların büyük bir kısmı Toros Dağları’nın güney eteklerinde akarsular tarafından ve yamaç eğimine bağlı olarak taşınan tortularca oluşturulmuştur. Tarıma oldukça elverişli olan bu alanlar, Mersin-Adana sınırından başlayıp Silifke’ye kadar, dağlara paralel, şerit şeklinde uzanmaktadır. Bunlar yerleşim alanlarına bağlı olarak; Yenice, Tarsus Mersin, Erdemli ve Silifke Ovaları olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizin en mümbit ovalarından olan Çukurova’nın batı uzantısı İlimizdedir. Bunların dışında yine dağların eteklerinde Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ovaları gibi birbirinden ayrı küçük düzlüklerde gelişmiştir. Dağların arasında Mut ilçesi çevresinde yer alan düzlük alanlar Göksu Irmağı’nın etkisiyle gelişmiştir.

Akarsular: Mersin ilinin en büyük iki akarsuyu Göksu Irmağı ve Tarsus (Berdan) Çayı’dır. Bunun dışında Akdeniz’e dökülen çok sayıda irili ufaklı çay ve dere yer almaktadır. Bunlardan bazıları; Mersin’de: Mezitli Deresi, Tece Deresi, Müftü (Efrenk) Deresi, Deliçay Deresi; Anamur’da: Anamur Çayı, Sultan Çayı, Melleç Deresi; Aydıncık’da: Menekşe, Gözsüzce Deresi; Bozyazı’da: Siniçay Deresi, Aksaz Deresi; Erdemli’de: Alata Çayı, Lamas Çayı’dır.

Göller: Mersin ilinde yer alan doğal göller; Silifke’de: Akgöl, Keklik Gölü, Paradeniz Gölü; Gülnar’da: Aygır Göl, Kamışlı Göl, Uzun Göldür. Bunlara ek olarak, yörede Gezende ve Berdan Baraj gölleri ve çok sayıda sulama amaçlı yapılmış göletler bulunmaktadır.
Kıyılar: Mersin ilinde yerleşim genelde Mersin körfezi çevresinde gelişmiştir. Burası doğuda Karataş burnundan başlayarak batıda İncekum burnuna kadar uzanır . Arada kalan kısımlarda, kayaç türlerine ve akarsulara bağlı olarak çok sayıda irili ufaklı koy gelişmiştir.YER ALTI KAYNAKLARI

Mersin ili ve çevresinde yüzeylenen önemli maden cevheri oluşum alanları ve yüzeylendikleri alanlar şöyledir:

Mersin:
 Kromit (Musalı), kireçtaşı, çimento hammaddesi Arslanköy: kireçtaşı, dolomit 
Tarsus: Linyit, demir, manyezit 
Erdemli: Krom
Silifke: Barit, demir, dolomit, linyit, kireçtaşı
Mut: Linyit, kireçtaşı 
Gülnar: Demir, dolomit; 
Aydıncık: Dolomit, kuvarsit 
Anamur: Barit, bakır-kurşun-çinko, demir-fosfat

Kireçtaşı ve marn çimento sanayinde, dolomit ve kuvarsit cam sanayinde hammadde olarak, kireçtaşları yol yapımında agrega malzemesi olarak, kıyı yapılarının inşaatında dolgu malzemesi olarak, istinat duvarları ve çeşitli sanat yapılarında yapı taşı olarak kullanılmaktadır.İLİN DEPREMSELLİĞİ

Mersin’i tehdit edebilecek faylar;
Çamardı ile Gülek Boğazı arasındaki Ecemiş Fayı;
Gülek Boğazı ile Karsantı-Karaisalı arasında uzanan Karsantı-Karaisalı Fay Zonu;
Gülek Boğazı ile Anamur arasında uzanan  Namrun Fay Zonu;
1998 Ceyhan depremine neden olan Yumurtalık-Karataş Fayı;
Akdeniz’den geçip Kıbrıs’a uzanan kırık hattı;
Mut civarında Mut Fayı;
Ovacık-Silifke arasında Ovacık Fayı’dır. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre
1900 yılından günümüze kadar Mersin ve yakın yöresinde;
3-3.9 büyüklüğünde 36 adet,
4-4.9 büyüklüğünde 16 adet ve
5-5.9 büyüklüğünde üç adet olmak üzere
toplam 55 adet deprem kayıt edilmiştir .
Ancak son yüzyılda oluşan depremlerin 5.5’ten küçük olması,
çoğunlukla 3-4 büyüklüğünde yoğunlaşması ve fayların parçalı-küçük olması nedeniyle
bu fayların, Kuzey Anadolu’da olduğu kadar büyük ölçekli ve yıkıcı deprem üretmeleri beklenmemelidir. 

İKLİM

Mersin ili ve çevresinde yaygın olarak tipik Akdeniz ikliminin etkisi görülür.
Yazları kurak ve sıcak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır.
Ortalama yağış miktarı 1930-2001 yılları arası dönemde 603 mm olarak hesaplanmıştır.
Son 30 yıllık döneme bakıldığında yıllık ortalama yağış 450-736 mm arasında değişmektedir.
Yıllık ortalama sıcaklık 18,7 C°’dir.
Yıl içinde sıcaklığın en düşük olduğu aylar Ocak ve Şubat; en yüksek olduğu aylar ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır.
Kıyı bölgelerinde hakim rüzgar yönü güneybatı-batıdır. Kent içinde yıllık ortalama rüzgar hızı 2,1 m/s olarak ölçülmüştür.
Nispi nem oranı son 30 yıllık dönemde ortalama % 64,1 olup, yıl içinde birbirlerine yakın değerler sunmakta,
Yıllık ortalama kapalı günlerin sayısı 40,7 gün olarak gerçekleşen bölgede, deniz suyunun ortalama sıcaklığı 20,8° olarak ölçülmüştür.

 ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYNAKÇA

 1. Türkiye’nin Doğal Kaynaklar Rehberi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1997-56, 449 s.
 2. Mersin İli Çevre Durum Raporu, T.C. Mersin Valiliği, Çevre İl Müdürlüğü, 1998, 187 s.
 3. Prof. Dr. Selim İnan, “12 Kasım 1999 Düzce Depremi Yıldönümünde Deprem Gerçeği ve Mersin’in Depremselliği”, ME. Ü. Çiftlikköy Merkez Konferans Salonu, 11 Kasım 2005.
 4. Devlet Meteoroloji İşletmeleri Genel Müdürlüğü.
 5. http://www.mersin-tarim.gov.tr/
 6. Hatipoğlu, Z., 2004. Mersin-Tarsus Kıyı Akiferinin Hidrojeokimyası. Hacettepe Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 142 s (yayınlanmamış).