MERSIN KÜLTÜR MERKEZI

1918

19 Şubat 1918Mustafa Kemal, Alman İmparatoru tarafından, birinci rütbeden Kılıçlı Cordon ve Prussu nişanı ile taltif edildi.
4 Temmuz 1918Vahdeddin Padişah oldu.
7 Ağustos 1918Mustafa Kemal, Filistin'de bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa atandı.
1 Eylül 19187. Ordu Komutanlığı görevine başladı.
19 Eylül 1918Filistin Cephesi'ndeki, Yıldırım Ordular Grubu, İngilizlerin taarruzunu durduramadı. İngilizler Suriye'ye doğru ilerlediler.
26 Eylül 19187. Ordu, Şam doğrultusunda yürüyüşe geçti ve akşama doğru Der'a bölgesinde toplandı.
29 Eylül 19187. Ordu, Şam'ın güneyine çekildi.
29 Eylül 1918Bulgaristan, Selanik Ateşkes Antlaşması ile savaştan çekildi.
30 Eylül 1918Bozguna uğrayan Yıldırım Ordular Grubu, 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın gözetiminde derlenip toparlandı.
1 Ekim 19187. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, bölge valileri ile danışma toplantısı yaptı.
1 Ekim 1918Beyrut bağımsızlığını ilan etti.
3 Ekim 1918Yıldırım Ordular Grubu, Halep'e doğru çekilmeye başladı.
3 Ekim 1918Bölgedeki Arap halkı, İngilizlerin kışkırtmasıyla ayaklandı.
4 Ekim 1918Mustafa Kemal Paşa'nın Karargahı, Halep'e getirildi.
5 Ekim 1918Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu'yu yeniden düzenlemeye başladı.
8 Ekim 1918Talat Paşa kabinesi görevinden çekildi.
8 Ekim 1918Mustafa Kemal Paşa, Arapların düşmanca hareket ve propagandalarına karşı yeni tedbirler aldı.
11 Ekim 1918Hükümeti kurmakla görevlendirilen Tevfik Paşa, görevden affını istedi.
14 Ekim 1918Hükümeti kurma görevi, Ahmet İzzet Paşa'ya verildi.
14 Ekim 1918Fransız savaş gemileri, İskenderun'u bombaladı.
16 Ekim 19184. Ordu kaldırıldı. 7. Ordu takviye edildi.
20 Ekim 1918İngiliz, Fransız ve Amerikan Temsilcileri, Lazkiye'de geçici bir hükümet kurdu.
26 Ekim 1918Mustafa Kemal'in komuta ettiği 7. Ordu Birlikleri, İngilizlerin taarruzunu Halep'in kuzeyinde, durdurdu.
28 Ekim 1918Yeniden düzenlenen, Yıldırım Ordular Grubu, Halep'in kuzeyine çekildi.
30 Ekim 1918Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Mareşal Liman Von Sanders'in,veda mektubu yayımlandı.
30 Ekim 1918Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grup Komutanı oldu.
30 Ekim 19181. Dünya Savaşını, Osmanlı Devleti için, sona erdiren Mondros Mütarekesi Limni adasında imzalandı.
31 Ekim 1918Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşından mağlup olarak çıktı. Mondros Mütarekesi yürürlüğe girdi.
2 Kasım 1918Enver, Talat ve Cemal Paşalar, beraberindekilerle birlikte, bir Alman gemisi ile yurttan ayrıldılar.
3 Kasım 1918İskenderun'a gelen bir İngiliz ve Fransız subayı, İskenderun'a kuvvet çıkarılacağını bildirdi. Mustafa Kemal Paşa bunu reddetti.
3 Kasım 1918Musul, İngilizler tarafından işgal edildi.
4 Kasım 1918Bir Fransız alayı, Uzunköprü - Sirkeci demiryolunu işgal etti.
5 Kasım 1918Kars'ta, "Kars İslam Şurası" kuruldu.
5 Kasım 1918İttihat ve Terakki Fırkası kendi kendisini kapattı.
5 Kasım 1918Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması hakkındaki görüşlerini, bir raporla Başkomutanlığa bildirdi.
7 Kasım 1918Yıldırım Ordular Grubu kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye nezareti emrine alındı.
8 Kasım 1918Ahmed İzzet Paşa, sadrazamlıktan istifa etti.
9 Kasım 1918Çanakkale Boğazı'nın iki yakası, İngilizlerce işgal edildi. Çanakkale'ye bir İngiliz Müfrezesi çıktı. Daha sonra 20 Kasım'da, Rumeli Yakası Fransızlara devredildi.
9 Kasım 1918İngilizler, İskenderun ve Antakya'ya asker çıkardı.
10 Kasım 1918Mustafa Kemal, Adana'dan trenle İstanbul'a hareket etti.
10 Kasım 1918İstanbul'da "Garbi Trakya Cemiyeti" kuruldu.
11 Kasım 1918Ahmet İzzet Paşa'nın istifası üzerine, Tevfik Paşa yeni Osmanlı Hükümetini kurdu.
13 Kasım 1918İtilaf Devletleri donanmaları ile Yunan savaş gemileri, İstanbul önüne demirledi.
13 Kasım 1918Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması üzerine, İstanbul'a geldi.
15 Kasım 1918Mustafa Kemal Paşa, Vahideddin ile görüştü.
21 Kasım 1918Mustafa Kemal, Fethi Bey (Okyar) ile birlikte, Minber gazetesini çıkardı.
29 Kasım 1918Milli Kongre, İstanbul'da toplandı.
30 Kasım 19181. Kars Milli İslam Şurası toplandı.
1 Aralık 1918Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi kuruldu.
3 Aralık 1918Urfa'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
4 Aralık 1918Vilâyet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti, İstanbul'da kuruldu.
6 Aralık 1918İngilizler, Kilis'i işgal etti.
7 Aralık 1918Fransızlar, Antakya'yı işgal etti.
10 Aralık 1918Trabzon'da Milli Mücadeyi destekleyen İstikbal Gazetesi yayın hayatına başladı.
11 Aralık 1918Bir Fransız - Ermeni taburu Dörtyol'u işgal etti.
17 Aralık 1918Tarsus, Ceyhan ve Adana, Fransızlar tarafından işgal edildi.
19 Aralık 1918Bahçe, Islahiye, Hassa, Mamure ve Osmaniye, Fransızlar tarafından işgal edildi.
19 Aralık 1918İşgalcilere karşı ilk direniş, Hatay Dörtyol'da başladı.
21 Aralık 1918İstanbul'da, "Kilikyalılar Cemiyeti" kuruldu.
21 Aralık 1918Meclis-i Mebusan padişah tarafından feshedildi.
24 Aralık 1918İngilizler Batum'u işgal etti.
24 Aralık 1918İlk Yunan savaş gemisi, İzmir açıklarında görüldü.
26 Aralık 19182. Ordu birlikleri, Pozantı'ya değin Adana'yı boşalttı.
27 Aralık 1918Pozantı işgal edildi.
"KRONOLOJİ" sayfasına dönmek için buraya tıklayınız...

"ANA SAYFA" ya dönmek için buraya tıklayınız...