MERSIN KÜLTÜR MERKEZI

8 EKİM 2021 CUMA SAAT 20:00 MERSİN DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU " HAZAN MEVSİMİ " KONSERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ YENİŞEHİR YERLEŞKESİ NEVİD KODALLI KONSER SALONUNDA

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun vereceği " HAZAN MEVSİMİ" isimli konser 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 20:00 de Mersin Üniversitesi Yenişehir yerleşkesi Nevid Kodallı Konser salonunda.Biletlerinizi biletinial.com internet sitsinden temin edebilirsiniz.